15 avril 2024

INIVÈSITÈ SE ZOUTI CHANJMAN AK DEVLOPMAN YON PEYI

2 min read

« Inivèsite se zouti chanjman ak devlopman yon peyi.  »

Wap konprann yon sosyete se lè Inivèsite pran dwa l’ epi konnen misyonl andan yon sosyete. Nan lide poun reflechi sou kriz kap bwase bil UPNCH la, nou dwe gade kriz kap bwase bil depatman nord a(Kriz politik, sosyal ak ekonomik)paske Inivèsite se reflè tout sosyete.

Chak kriz gen yon kote li soti paske kriz yo pa vini pou kont yo se moun ki potel sitou si enterè yo pa menm kote. Tout IPR yo fonksyone sou lobedyans ministè ledikasyon ak pwofesyonèl se sak fè yo nonmen yon komisè pou tout IPR yo se mouche Fièvre Narcisse, yon pwoblèm repiblik potopwens (desantralizasyon )

Inivèsite piblik yo aprann etidyan yo gouvènans lokal sa ki ka ride yo konprann orijin pwoblèm desantralizasyon an pi byen epi ride peyi a jwenn solisyon ak pwoblèm sa ki lakoz chak depatman yo paka granmoun tèt yo.

Inivèsite yo patisipe nan pwodwi bon jan kad pou vin sèvi peyi a epi byen sèvi kominote a an patikilye. Jodia poukisa komisyon kap jere Inivèsite piblik la pa jwenn bon jan akonpayman bo kote estrikti kap dirije tout IPR yo? Pandan kad ki nan komisyon an se pwodwi Inivèsite piblik la yo ye. Yo kapab rantre nan nannan pwoblèm yo epi kreye bon jan estabilite nan Inivèsite a jan yo tanmen fèl depi kèk mwa.

Toujou se repiblik potopwens kap aji paske enterè yo pa makonnen ak lide chanjman sitou si wap pote lide tounèf. Pwojè fè Inivèsite pa piti sitou si wap mete sosyete an kesyon vye lojik jewontokrasi ki marande ak tout yon batay kont jèn gason ak jèn fanm nan peyi dayiti.

Si depatman no a malad nan tout kol konsa se paske Inivèsite yo malad espeyalman Inivèsite piblik rejyon no a kote mouche Fièvre deside an gwo ponyèt enpoze yon rektè nan tèt li.

Inivèsite gen kriz, sa ki lakoz pa gen refleksyon kap fèt sou fenomèn fatra kap ravaje vil okap. Inivèsite gen kriz, fè karavàn anti chanjman, yo di kap rive nan no a pote gwo kè sote lakay malere ak malerez kap viv bo lanmè ak nan monn yo epi sou kannal yo.

Inivèsite se chimen devlopman tout yon sosyete paske se la yo poze pwoblèm fondanatal yon peyi kidonk li pa dwe gen kriz konsa estrikti kap jere IPR yo dwe nan tèt kole ak tout dirijan IPR yo pou pèmèt estabilite tabli kol tout bon vre nan Inivèsite yo san nou pa lakoz pwoblèm peyi an pa sijè deba.

JEAN Jacques Wilson (vyepapa)

Ansyen direktè MAST no etidyan

lisansye nan sikoloji nan fakilte etnoloji

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Copyright © 2023 LakayInfo. Tous droits réservés. Contact : lakayinfo47@gmail.com WhatsApp : +509 36.67.32.49 | Newsphere by AF themes.

En savoir plus sur

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Continue reading